mieszek

torebki

jagoda

kuliste

niełupki

duże

ziarniak

strąki

orzechy

łuszczyna

rozłupki

skrzydełka

puch kielichowy

pestkowiec

orzeszki

wydłużone

cylindryczne

ozdobne owocostany

skórzaste

odwrotnie jajowate

3-komorowe

skrzydełka lancetowate

z haczykowatym dzióbkiem

czterodzielna rozłupnia

łukowato wygięte

ślimakowato zwinięte

eliptyczne

dzióbki poziomo odstające

wielonasienne

z obu stron ostro zakończone

pofałdowane

równowąskie

pomarszczona

żeberkowana

gładka

szorstka

owłosiona

kanciasta

kolczasta

meszkowaty nalot

drobno brodawkowana

błyszcząca

żółte

zielone

niebieskie

czarne

brązowe

czerwone

fioletowe

białe

pomarańczowe

purpurowe

szare

koralowe

ciemne

beżowe

szarobeżowe

sierpień

wrzesień

październik

listopad

megafanerofit

nanofanerofit

chamefit zdrewnialy

chamefit zielny

hemikryptofit

geofit

hydrofit

helofit

terofit

geofit ryzomowy

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

równnoczesne z rozwojem liści

wyprzedzające rozwój liści

rozległy

płytki

gęsty

liczne odrośla

organ spichrzowy - cebula

krótkie kłącze

karpa

drobne cebulki przybyszowe

palowy

Korzenie podziemne

Korzenie czepne

drzewo

krzew

roślina wodna

roślina trująca

roślina lecznicza

roślina jadalna

krzewinka

roślina miododajna

roślina barwierska

pnącze

roślina ozdobna

roślina inwazyjna

roślina ekspansywna

chwast

roślina pionierska

roślina chroniona

roślina użytkowa

bylina

roślina pyłkodajna

roślina zimozielona

roślina górska

roślina nadwodna

roślina żywicielska

ścisła ochrona gatunkowa

częściowa ochrona gatunkowa

Polska Czerwona Księga Roślin

roślina reliktowa

roślina endemiczna

roślina kosmetyczna

roślina jednoroczna

północna granica zasięgu

efemerofit

antropofit

kenofit

Czerwona lista roślin i grzybów Polski

roślina poduszkowata

oreofit (roślina wysokogórska)

roślina heliofilna

roślina mrozoodporna

kraj pochodzenia: Ameryka Północna

gatunek rodzimy

gatunek obcy

roślina owocowa

roślina uprawiana

gatunek kosmopolityczny

roślina tworząca łany

roślina pospolita

krzew liściasty

roślina krótkowieczna

roślina arktyczno-alpejska

roślina rzadka

roślina cieniolubna

bylina cebulowa

roślina doniczkowa

roślina tropikalna

kraj pochodzenia: Indie

roślina wskaźnikowa

roślina kępiasta

pochodzenie: Azja wschodnia i północno wschodnia

geofit cebulkowy

pochodzenie: Europa Południowa

pochodzenie: Afryka Północna

pochodzenie: Azja Zachodnia

roślina darniowa

roślina okrywowa

Surowiec zielarski

Gatunek monotypowy

roślina nektarodajna

nie występuje w Polsce w stanie naturalnym

formy zdziczałe

pochodzenie: rejon śródziemnomorski

roślina przyprawowa

roślina długowieczna

archeofit

gatunek synantropijny

trawa

pochodzenie: Europa Południowa i Azja mniejsza

NT – gatunek bliski zagrożenia

typ nomenklatoryczny

Gatunek silnie zmienny

wymaga ochrony czynnej

CR–krytycznie zagrożony

gatunek Wymieniony w Konwencji Berneńskiej

Gatunek bardzo rzadki

roślina dwuletnia

Mieszaniec

Roślina dwuletnia

Roślina azotolubna

roślina pastewna

roślina bagienna

roślina szuwarowa

sukulent

roślina wapieniolubna

roślina okrywowa

Hygrofit

Endemit karpacki

zdziczała

szarobrązowa

szara

zielonkawa

oliwkowozielona

popielata

błyszczącobrązowa

brunatna

chropowata

gładka

błyszcząca

poziome przetchlinki

jasne przetchlinki

białawe pionowe przetchlinki

cienka

pionowe

podłużnie bruzdowate

długie

kora z przetchlinkami

poniżej 4mm

kuliste

kuliste

żebrowane

gładkie

szorstkie

spłaszczone

tarczowate

trójgraniaste

żółte

brązowe

czarne

brunatne

jasnobrązowe

antropochoria

myrmekochoria

hydrochoria

anemochoria

autochoria

stożkowa

miotlasto rozszerzona

szeroka

pień wielokrotny

wachlarzowata

gęsto ulistniona

kulistostożkowata

konary niemal poziome

parasolowata

kora z przetchlinkami

żółtawy

wiatropylność

owadopylność

samopylność

kwiat promienisty

kwiat grzbiecisty

kwiat motylkowy

symetria talerzykowata

symetria beczułkowata

symetria dzwonkowata

symetria lejkowata

symetria rurkowata

symetria kółkowa

grzbiecista, wargowa

grzbiecista, języczkowata (5-ząbkowa)

grzbiecista, nibyjęzyczkowata (3-ząbkowa)

grzbiecista, jednowargowa

grzbiecista, motylkowata

grzbiecista, hełmowata

grzbiecista, z ostrogą

kwiat asymetryczny

trąbkowata

płatki białe

płatki różowe

płatki czerwone

płatki fioletowe

płatki niebieskie

płatki żółte

płatki zielone

płatki brązowe

płatki pomarańczowe

płatki purpurowe

płatki brudnobiałe

płatki kremowe

płatki liliowe

płatki szafirowe

płatki zielonkawe

płatki szkarłatne

płatki żółtawe

płatki łososiowe

płatki amarantowe

ciemnożółte

bladoliliowe

fioletowoniebieskie

szafirowe

bladoróżowe

połyskujące

wielobarwne

ciemnoniebieskofioletowe

fioletowo-czerwone

złotożółte

czerwonawo nabiegłe

silny i przyjemny

miły i przyjemny zapach

dzwonkowaty

lejkowaty

zrosłodziałkowy

działki kielicha trójkątne

działki kielicha brązowe

działki zaostrzone

działki lekko omszone

działki lekko omszone

działki owłosione

wydłużony

pięciodzielny

działki z włoskami haczykowatymi

działki równowąskie

działki zakończone ostrym dzióbkiem

działek 5

kielich głęboko podzielony

6-ząbkowe

pręcikowy

słupkowy

obupłciowy

kwiaty przedprątne

tak

2 żółte miodniki

roślina jednopienna

roślina dwupienna

dwudzielne

tarczowate

trójdzielne

słupek jeden

trójpostaciowa różnosłupkowość

kieliszek (pod kielichem)

podkwiatki

przysadki

okrywy koszyczków

podsadki dwie naprzeciwległe

podsadki

okrywa

6-ząbkowe

korona o płatkach zrośnietych

korona o płatkach wolnych

kwiaty zwisające

kwiatostan

baldachy

kwiat złożony

koszyczek

baldachogrono

grono

sierpik

wiecha

podbaldachy

kłos

kolba

kotka

baldaszek

główka

wiecha złożona

grono złożone

kłos złożony

baldach złożony

skrętek

wierzchotkowata dwuramienna

wierzchotkowata wieloramienna

na długich szypułkach

na szczycie łodygi

na długich i owłosionych szypułkach

przykoronek

szypułki nagie

na krótkich szypułkach w kątach przysadek

płatki zrośnięte w nasadzie

na wzniesionych szypułkach,

płatki podłużnie eliptyczne

Kwiaty po (1)3-10

płatki podłużne i tępe

kwiaty duże

na długich szypułkach

rurka korony żółta

gwiazdkowa

na krótkich szypułkach

szypułki jednokwiatowe

szypułki jednokwiatowe

płatki odwrotnie jajowate

płatki na szczycie wycięte

wewnątrz korony owłosione osklepki

zaokrąglone szczyty płatków

płatki trzy i mniej

płatki cztery

płatków pięć

płatków sześć i więcej

jednakowej długości

pylniki fioletowe

4

5 pręcików przyrośniętych do rurki korony

6

pylniki żółtozielone

3

pylniki eliptyczne

pylniki purpurowobrunatne

5

12

cienkie

delikatne

po 5 na krótkopędzie

niebieskozielone

bardzo długie

Cl. Agropyretea półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie

Cl.. Querco-Fagetea

Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 lasy łęgowe

Potametum acutifolii Segal 1961

(klasa) Cl. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950 nitrofilne zbiorowiska porębowe

(rząd) O. Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975 nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych

(rząd) O. Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928 zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych

(klasa) Cl. Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary

(zespół) Ass. Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 szuwar skrzypowy

(związek) All. Magnocaricion Koch 1926 szuwary wielkoturzycowe

(zespół) Ass. Iridetum pseudacori Eggler 1933 szuwar kosaćcowy

(związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów

Cl. Nymphaeion - zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni (3150)

(zespół) Ass. Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977. zespół grążela i grzybieni białych (zbiorowisko „lilii wodnych”).

Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych

Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych

Podszyt lasów liściastych

Bory mieszane

Wilgotne lasy i zarośla

Brzegi wód

Tereny podmokłe i zabagnione

Ogrody i parki

Lasy liściaste

Polany leśne

Pastwiska

Wilgotne pola i przydroża

Zbiorowiska nadrzeczne

Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne

Mokre łąki, pastwiska i miedze

Olszyny

Słoneczne łąki i murawy

Skraje lasów

Uprawy okopowe i zbożowe

Pobocza dróg, ścieżki

Lasy iglaste i liściaste

Widne lasy, zarośla i zręby

Buczyny

Grądy

Łęgi

Wzgórza i pagórki

Przy drogach i torach kolejowych

Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne

Gleby suche i piaszczyste

Górskie łąki i hale

Regiel dolny

Regiel górny

Piętro kosodrzewiny

Ziołorośla górskie

Piętro halne

cieniste, mszyste lasy

tereny podmokłe

gleby zasobne w azot

zadrzewienia śródpolne

nieużytki

piętro alpejskie i subniwalne

wyleżyska śnieżne

skały granitowe

cieniste lasy i zarośla

suche murawy

miejsca nasłonecznione

lasy mieszane

gleby wapienne

zagajniki

gleby zasobne w wapń

nasadzenia parkowe i osiedlowe

pradoliny większych rzek

płytkie, mezotroficzne wody stojące

wodach o zakłóconej równowadze ekologicznej

łąki

źródliska

załomy skalne

torfowiska

Szuwary

wysokogórskie traworośla

Borówczyska

przybrzeżne strefy jezior

starorzecza

miejsca kamieniste i słoneczne

gleby piaszczysto-gliniaste i żwirowe

sok mleczny

biała żywica

do kostki (0 < x < 15 cm)

od kostki do kolana (15< x <60 cm)

od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)

od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)

wyższa od człowieka (> 200 cm)

do 120 cm wysokości

50 - 150 cm

łodyga pełzająca

łodyga trójkanciasta

łodyga czterokanciasta

łodyga gałęzista

łodyga szorstka

łodyga owłosiona

łodyga żebrowana

łodyga gładka

łodyga kolczasta

łodyga wzniesiona

łodyga prosta

łodyga omszona

pusta w środku

obła

płożące się podziemne pędy

nierozgałęziona

tworzenie odrostów z kłączy

zielona

słabo rozgałęziona

kłącza podziemne

bezlistna

pojedyncza

nierozgałęziona

cienkie, płożące się pędy płonne

pełzające kłącza

prosta

częściowo zdrewniała

naga

silnie spłaszczona

z jednym kwiatem

ciernie

pokładająca się

mięsista

soczysta

gęsto ulistniona

dęta

zielona

kanał powietrzny

kłącze poziomo rosnące w mule dennym

podnosząca się

gruba

szorstko owłosiona

lekko owłosiona

rozesłana

pełna w środku

zapach aromatyczny

zapach czosnkowy

zapach nieprzyjemny

długopędy silnie ociernione

jesienią krwistoczerwono nabiegła

Młode młode pędy okrągłe w przekroju

młode pędy cienkie

młode pędy pokryte ciemnymi, szczeciniastymi włoskami

młode pędy pokryte gruczołkami

nagie

Pęd zarodnionośny

pęd płonny

całkowicie zanurzone

liczne

cienkie

długie, cienkie i członowane rozgałęzienia boczne

Młode pędy szaro owłosione

pędy kwiatostanowe czerwonawe

wijące się

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

Zarodni więcej jak 15

tępy kłos zarodnionośny na szczycie pędu płodnego

anemochoria

całobrzegi

piłkowany

karbowany

ząbkowany

falisty

orzęsiony

podwójnie piłkowany

gruczołkowaty

karbowanopiłkowany

grubo piłkowany

owłosiony

mięsisty

szeroki

krótki

liście siedzące

w dole nabiegły czerwonawobrązowo

długi

czerwonawa

zielona

żółta

pomarańczowa

czerwona

czerwona

brunatniejące

żółtawa

pierzastodzielne

dłoniastodzielne

1-2× pierzasta

równoległe

pierzaste

nerwy zagłębione

3 nerwowe

Nerw główny otoczony komórkami powietrznymi

Odcinki części płonnej z niewyraźną żyłką środkową

sercowata

zaokrąglona

z uszkami

długie

owalne

ostre

szerokojajowate

zaokrąglone

przylegające

liście sercowate

liście jajowate

liście okrągłe

liście lancetowate

liście nerkowate

liście wąskie i wydłużone

liście najszersze w połowie długości

liście najszersze przy końcu

liście najszersze przy nasadzie

igły

bez zielonych liści

liście szpilkowate

liście równowąske

liście eliptycznolancetowate

liście eliptyczne

liście romboidalne

liście trójkątne

liście odwrotnie jajowate

liście klinowate

liście łopatkowate

liście odwrotnie sercowate

liście strzałkowate

liście oszczepowate

skórzaste

połyskujące

mięsiste

od spodu omszone

okrągławe

okrągławe

miękkie i delikatne w dotyku

z góry lekko pomarszczone

nagie z obu stron

podługowatolancetowate

jajowato-lancetowate

liście bardzo drobne

bardzo duże

silny nalot woskowy

sercowate

tylko dwa liście

sercowatojajowate

Nerwy na spodzie blaszki wystające,

zimozielone

nagie

obejmujące łodygę

lekko zwisające

opadające na zimę

wąskojajowate

liść odziomkowy szeroki

Liście roślin płonnych nitkowate

młode liście zawsze pięciokątne

równowąskolancetowate

zanurzone

szczeciniaste

w kształcie ząbków

Płonna część liścia w zarysie jajowata

zmienne

szorstkie

równowąskomieczowate

odcinki ostatniego rzędu równowąskolancetowate

bardzo małe (do 1 cm)

podłużniesercowate

od spodu drobno owłosione

podługowate

obustronnie szorstko owłosione

ukośnie owalne

lirowate

młode pajęczynowato owłosione

pofałdowane

jasnozielone

żywozielone

ciemnozielone

szarozielone

niebieskozielone

purpurowe

wielobarwne

sinozielony

spodnia strona szarozielona

purpurowo nabiegłe

zielone

czarne z białym obrzeżeniem

matowozielone

srebrzysto nabiegłe

liść prosty

nieparzyście pierzastozłożony

nitkowate

otwarte

silnie powycinane

kieliszek (pod kielichem)

podkwiatki

przysadki

okrywy koszyczków

podsadki dwie naprzeciwległe

podsadki

okrywa

6-ząbkowe

liście skrętoległe

naprzeciwległe

okółkowe

naprzemianległe

liście owłosione

ogonek liściowy obecny

bezogonkowe

u dołu łodygi lub odziomkowe

wcinane (wrębne, sieczne i klapowane)

ząbkowany

karbowany

całobrzegie

piłkowane

liście pierzaste

dłoniastodzielne

kolczasto-ząbkowane

liście różyczkowe

tylko dwa liście

ogonek liściowy długi

liść odziomkowy jeden

liście łodygowe 2

1-2 liście

Liść podzielony w górnej połowie na część płonną i płodną

Odcinki części płonnej w 2-5 parach

Pochwy liściowe otulają łodygę w węzłach

Pochwy liściowe przylegające, wybiegają w czarne trójkątne ząbki

unoszących się na powierzchni wody

zielonobrązowe

zielone

zielonkawe

zimujące pąki śpiące (turiony)

tępy

ostry

zaostrzony

kapturkowaty

cylindryczne

opadają w całości

10-15 cm

brązowe

zwisające


 
  1. Wybierz cechy rośliny z menu powyżej.
  2. Im więcej wybranych cech, tym większe szanse znalezienia właściwej rośliny.
  3. Przesuwaj ekran do dołu strony w poszukiwaniu roślin. Kolejne wyniki będą ładowały się po kliknięciu linka Więcej na dole strony.
    • Każdy wynik wyświetla się z ilością zgodnych cech, np. oznacza, że dana roślina posiada dwie z sześciu wybranych przez Ciebie cech.
    • Każdy wynik można usunąć z listy wyników, klikając w . Tym sposobem można odrzucić pozycje zdecydowanie nie pasujące do oznaczanej rośliny.
    • Pasek na dole okna umożliwia wyświetlenie i usunięcie poprzednio wybranych cech oraz szybkie przemieszczanie się po stronie wyszukiwania.
  4. Klikając w zdjęcie rośliny wyświetlą się dodatkowe zdjęcia wraz z opisem tekstowym oraz przycisk umożliwiający przejście do pełnej strony danej rośliny.
Więcej