mieszek
torebki
jagoda
kuliste
niełupki
duże
ziarniak
strąki
orzechy
łuszczyna
rozłupki
skrzydełka
puch kielichowy
pestkowiec
rozłupnia
jajowate
orzeszki
wydłużone
cylindryczne
słabo kolczaste
gładkie
2-komorowe
Szypułki owoców wykazują fototropizm ujemny
orzeszki
turiony, czyli człony przetrwalnikowe
trójklapowe
dwuklapowe
jednokomorowe
zebrane w gęste wiązki
tzw. samary
pomarszczona
żeberkowana
gładka
szorstka
owłosiona
kanciasta
kolczasta
żółte
zielone
niebieskie
czarne
brązowe
czerwone
fioletowe
białe
pomarańczowe
purpurowe
szare
zielonkawe
brunatne
brązowawożółte
jasnobrązowe
zielono-białe
sierpień
wrzesień
październik
megafanerofit
nanofanerofit
hemikryptofit
hydrofit
helofit
terofit
autotrof
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
równnoczesne z rozwojem liści
wyprzedzające rozwój liści
przy zaawansowanym rozwoju liści
bardzo rzadko
Główny (palowy) wrzecionowaty
rozległy
liczne odrośla
Korzenie cienkie
brak korzeni i wiązek przewodzących
pączki przybyszowe na korzeniach
cebulki niewielkie
cebulki białe
cebulki kuliste
Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych
głęboki
Nie tworzy odrośli korzeniowych
liczne korzenie przybyszowe
Korzeń białawy
drzewo
krzew
roślina wodna
roślina trująca
roślina lecznicza
roślina jadalna
krzewinka
roślina miododajna
roślina barwierska
pnącze
roślina ozdobna
roślina inwazyjna
roślina ekspansywna
chwast
roślina pionierska
roślina chroniona
roślina użytkowa
bylina
roślina pyłkodajna
roślina ruderalna
roślina zimozielona
roślina żywicielska
ścisła ochrona gatunkowa
Polska Czerwona Księga Roślin
roślina reliktowa
roślina kosmetyczna
roślina jednoroczna
południowa granica zasięgu
antropofit
kenofit
Czerwona lista roślin i grzybów Polski
roślina mrozoodporna
kraj pochodzenia: Ameryka Północna
gatunek rodzimy
gatunek obcy
roślina uprawiana
roślina pospolita
krzew liściasty
roślina rzadka
bylina cebulowa
kraj pochodzenia: Chiny i Japonia
roślina kępiasta
roślina okrywowa
Surowiec zielarski
nie występuje w Polsce w stanie naturalnym
pochodzenie: rejon śródziemnomorski
roślina przyprawowa
roślina długowieczna
trawa
trawa
bylina kłączowa
Mieszaniec
Roślina geokarpiczna
roślina stepów i półpustyń
Roślina wytrzymała na suszę
VU–gatunek narażony
storczyk
najmniejsza roślina okrytonasienna Europy
pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się
roślina aromatyczna
półkrzew
drzewo iglaste
mech
roślina tworząca darnie
Charakterystyczne dla rodzaju rozłupek ( Schistidium ) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków
dość częste wystepowanie
roslina aromatyczna
pochodzenie - Kaukaz
do nasadzeń krajobrazowych
roślina płożąca
roślina ogrodowa
relikt polodowcowy
cienkimi płatkami
łuszcząca się
kora głęboko bruzdowana
liczne i drobne
siatkowato-bruzdowate
szarobrązowa
cynamonowa
brązowawa
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
poniżej 4mm
pomarszczone
jajowate
drobne
oskrzydlone
faliste
nerkowate
błyszczące
żółte
brązowe
czarne
czarnobrązowe
w pomarańczowych osnówkach
hydrochoria
herpochoria
ballochoria
ornitochoria
anemochoria
autochoria
nisko rozgałęziona
stożkowa
szeroka
kolumnowa
korona rozłożysta
okrągława
wąska
gęsto ugałęziona
gałęzie sięgają ziemi
smukła
regularna
wierzchołek zaokrąglony
jednostronna
dolne gałęzie nisko zwieszone
gałęzie wzniesione
młode gałązki czerwonobrunatne
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
50 cm - 200 cm
cytrynowożółty
wiatropylność
owadopylność
złotożółty
wodopylność
zapylenie krzyżowe
kwiat promienisty
kwiat grzbiecisty
kwiat motylkowy
symetria talerzykowata
symetria beczułkowata
symetria dzwonkowata
symetria lejkowata
symetria rurkowata
symetria kółkowa
grzbiecista, wargowa
grzbiecista, języczkowata (5-ząbkowa)
grzbiecista, nibyjęzyczkowata (3-ząbkowa)
grzbiecista, jednowargowa
grzbiecista, motylkowata
grzbiecista, hełmowata
grzbiecista, z ostrogą
kwiat asymetryczny
grzbiecista, dwuwargowa
kwiaty polisymetryczne
kwiaty gwiaździste
płatki białe
płatki różowe
płatki czerwone
płatki fioletowe
płatki niebieskie
płatki żółte
płatki zielone
płatki brązowe
płatki pomarańczowe
płatki purpurowe
płatki brudnobiałe
płatki kremowe
płatki liliowe
płatki szafirowe
płatki zielonkawe
płatki szkarłatne
płatki amarantowe
bladoliliowe
fioletowoniebieskie
bladoróżowe
fioletowo-czerwone
złotożółte
jasnofioletowe
żółtozielone
kwiatostan bladozielony
kwiatostan srebrzystobiały
pomarańczowe plamki w gardzieli
kwiatostan kremowy
fioletowopurpurowe
purpurowoliliowe
kwiaty żółtawe
biało-niebieskie
płatki z ciemniejszym prążkiem
bladoniebieskie
silny i przyjemny
miły i przyjemny zapach
dzwonkowaty
działki zaostrzone
wydłużony
działki kielicha nagie
działek 5
działki lancetowate
działki zrośnięte u podstawy
wąskocylindryczny
działki zakończone trójkątnymi ząbkami
działki bladozielone
działki ciemnoszare
działki ciemnopurpurowe
kolorowe
tworzą tworzą dwa- skrzydełka a 3- kapturek
obecny
niewyraźny
obupłciowy
kwiaty rozdzielnopłciowe
zredukowane kwiaty
przedsłupność
tak
Krążek miodnikowy spłaszczony
roślina jednopienna
roślina dwupienna
słupek jeden
liczne słupki
słupek trzyszyjkowy
słupek górny
heterostylia
słupki zrośnięte dołem
podkwiatki
przysadki
pokrywy
pokrywki
kieliszek (pod kielichem)
podsadki
żółtozielone
Plewka dolna zakończona ością
zielone lub czerwonawe
pokrywy i pokrywki niepodzielone
korona o płatkach zrośnietych
korona o płatkach wolnych
kwiaty zwisające
kwiatostan
baldachy
kwiat złożony
koszyczek
baldachogrono
grono
sierpik
wiecha
podbaldachy
kłos
kolba
kotka
baldaszek
główka
wiecha złożona
grono złożone
kłos złożony
baldach złożony
skrętek
wierzchotkowata dwuramienna
wierzchotkowata wieloramienna
na długich i owłosionych szypułkach
Płatki korony odwrotnie sercowate
płatki na szczycie wycięte
luźny, wydłużony kwiatostan
kwiaty duże, szerokie
Kotki wyłącznie męskie
jednostronne grono
płatki głęboko podwójnie podzielone
kłosokształtna
owalna
Warżka trójłatkowa
Na warżce ciemniejsze plamy
kwiaty zebrane w nibyokółkach
kwiaty bez korony
kwiatostan wydłużony
płatki korony drobne, tworzą kryzę wewnątrz kwiatu
kwiatostan wiechowaty
kwiaty drobne, niepozorne
nierówna długość szypuł
płatki trzy i mniej
płatki cztery
płatków pięć
płatków sześć i więcej
6
dwusilne
rurka
prątniczki
pylniki żółte
4
5 pręcików przyrośniętych do rurki korony
10
2
pylniki białawe
liczne
Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona
lekko skręcone
po 2 na krótkopędzie
ciemnozielone
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0)
Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210)
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120)
Corynephoro-Silenetum tataricae
Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe)
Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej
(rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych
(zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati
(klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących
Juncetum subnodulosi
Polygalo-Nardetum Prsg 1953 zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki
Calluno-Nardetum strictae Hrync. 1959 zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki
Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych
Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe
(zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne
Brzegi wód
Ogrody i parki
Polany leśne
Pastwiska
Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne
Pobocza dróg, ścieżki
Widne lasy, zarośla i zręby
Łęgi
Wzgórza i pagórki
Przy drogach i torach kolejowych
skały, mury, skarpy
miejsca nasłonecznione
łąki
polany
zarośla
do nasadzeń nadwodnych
umocnienia koryt rzecznych
wapienne ściany skalne
piaszczyste łachy, wydmy
skraje borów sosnowych
skały, zbocza
wrzosowiska
zręby
rowy
wody słodkie
wilgotne łąki i zarośla
żyzne łąki
torfowiska na wapieniu
skały, głazy i kamienie
solniska
murawy
ugory
torfowiska niskie
podmokłe łąki
zarośla wierzbowe
sok mleczny
do kostki (0 < x < 15 cm)
od kostki do kolana (15< x <60 cm)
od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
wyższa od człowieka (> 200 cm)
długość 10-80 cm
30-60 m
do 15 m
10-20 cm
łodyga pełzająca
łodyga trójkanciasta
łodyga czterokanciasta
łodyga gałęzista
łodyga szorstka
łodyga owłosiona
łodyga żebrowana
łodyga gładka
łodyga kolczasta
łodyga wzniesiona
łodyga prosta
łodyga omszona
pusta w środku
zdrewniała
głąbik
źdźbło
słabo ulistniona
pokładająca się
szarawozielona
pełzające kłącza
prosta
częściowo zdrewniała
naga
kłącze walcowate
kłącze poziome
gęsto ulistniona
dęta
rozesłana
skąpokwiatowa
purpurowo nabiegła
liczne łodygi
dołem długo owłosiona
kłącze zdrewniałe
kłącze okryte łuskami
Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami
łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione
kłącze
sinozielona
w węzłach pełna, sztywna
delikatnie bruzdkowana
zapach aromatyczny
zapach czosnkowy
zapach nieprzyjemny
intensywny
purpurowo plamista
brudnoczerwono plamista
młode pędy cienkie
młode pędy jasnożółte
płaskie gałązki
silnie rozczłonkowane
cienkie
nitkowate
pokładające się
długorozłogowe
zakorzeniające się w węzłach
pęd uproszczony do organizacji plechy
kulisty człon pędowy
zielony
graniaste
młode pędy omszone
młode pędy szaro-brunatne
młode pędy z białymi przetchlinkami
całobrzegi
piłkowany
karbowany
ząbkowany
falisty
podwinięty
karbowanopiłkowany
szorstki
bardzo drobno piłkowany
karbowanoząbkowany
nieregularnie piłkowany
liść obejmujący
obły (walcowaty)
oskrzydlony
długi
dłuższy od blaszki liściowej
pusty
pomarańczowa
złocistożółta
czerwona
opadające na zimę
purpurowa
różowa
trójklapowe
pięcioklapowe
wrębne
dłoniastodzielne
liść prosty
dłoniastozłożony
nieparzyście pierzastozłożony
potrójnie złożony
2-4 pierzasto-złożony
równoległe
pierzaste
dłoniaste
wystające
liście skrętoległe
naprzeciwległe
okółkowe
naprzemianległe
liście owłosione
ogonek liściowy obecny
bezogonkowe
u dołu łodygi lub odziomkowe
wcinane (wrębne, sieczne i klapowane)
ząbkowany
karbowany
całobrzegie
piłkowane
liście pierzaste
dłoniastodzielne
kolczasto-ząbkowane
liście różyczkowe
po 4
pochwy liściowe luźne
krótka pochwa liściowa
igły po 2 na krótkopędzie
nakrzyżległe
odziomkowe
zaokrąglone
środkowy zaostrzony
jasnozielone
żółtozielone
żywozielone
ciemnozielone
szarozielone
szare
wielobarwne
zielone
szarawe
od spodu niebiesko-szare
od spodu purpurowo nabiegłe
niebieskobiałe od spodu
niebieskawe
srebrzyste
nieregularne, ciemne plamki
oliwkowo-brunatne
od spodu żółto-zielone
podkwiatki
przysadki
pokrywy
pokrywki
kieliszek (pod kielichem)
podsadki
żółtozielone
Plewka dolna zakończona ością
zielone lub czerwonawe
pokrywy i pokrywki niepodzielone
szydlaste
słabo skręcone
drobne
całobrzegie
2-3 klapowe
gładka
szorstka
połyskująca
pomarszczona
owłosiona
kutnerowata
z punkcikami gruczołów
tępy
wcięty
zaostrzony
tępawy
brązowe
liście sercowate
liście jajowate
liście okrągłe
liście lancetowate
liście nerkowate
liście wąskie i wydłużone
liście najszersze w połowie długości
liście najszersze przy końcu
liście najszersze przy nasadzie
igły
bez zielonych liści
liście szpilkowate
liście równowąske
liście eliptycznolancetowate
liście eliptyczne
liście romboidalne
liście trójkątne
liście odwrotnie jajowate
liście klinowate
liście łopatkowate
liście odwrotnie sercowate
liście strzałkowate
liście oszczepowate
skórzaste
połyskujące
liście łuskowate
mięsiste
od spodu omszone
okrągławe
podługowatolancetowate
podłużnie jajowate
silny nalot woskowy
nagie
opadające na zimę
równowąskolancetowate
eliptyczno-jajowate
nitkowate
wąskolancetowate
okrągłosercowate
Przy roztarciu pachną terpentyną
Środkowy listek romboidalny
klinowato odwrotnie jajowate
jajowato-lancetowate
łamliwe
delikatnie skręcone
Listki o długości 1,5 - 3,2 mm
jajowato-trójkątne
listki sierpowato zgięte
Komórki listków na brzegu kwadratowe
sztywne
nieco skórzaste
języczkowate
szeroko-lancetowate
owalne
owalno-eliptyczne
odcinki jajowato-lancetowate
odcinki wcinane
sercowata
zwężona
Nasady zrastają się w krótką pochwę
stojące
na końcach
z 6 łusek
owalne
Łuski bez kolców
3–7 cm
brązowe
męskie jasnoczerwone

 
  1. Wybierz cechy rośliny z menu powyżej.
  2. Im więcej wybranych cech, tym większe szanse znalezienia właściwej rośliny.
  3. Przesuwaj ekran do dołu strony w poszukiwaniu roślin. Kolejne wyniki będą ładowały się po kliknięciu linka Więcej na dole strony.
    • Każdy wynik wyświetla się z ilością zgodnych cech, np. oznacza, że dana roślina posiada dwie z sześciu wybranych przez Ciebie cech.
    • Każdy wynik można usunąć z listy wyników, klikając w . Tym sposobem można odrzucić pozycje zdecydowanie nie pasujące do oznaczanej rośliny.
    • Pasek na dole okna umożliwia wyświetlenie i usunięcie poprzednio wybranych cech oraz szybkie przemieszczanie się po stronie wyszukiwania.
  4. Klikając w zdjęcie rośliny wyświetlą się dodatkowe zdjęcia wraz z opisem tekstowym oraz przycisk umożliwiający przejście do pełnej strony danej rośliny.
Więcej