mieszek
torebki
jagoda
kuliste
niełupki
duże
ziarniak
strąki
orzechy
łuszczyna
rozłupki
skrzydełka
puch kielichowy
pestkowiec
orzeszki
wydłużone
skórzaste
odwrotnie jajowate
3-komorowe
z haczykowatym dzióbkiem
czterodzielna rozłupnia
łukowato wygięte
ślimakowato zwinięte
eliptyczne
dzióbki poziomo odstające
wielonasienne
z obu stron ostro zakończone
pomarszczona
żeberkowana
gładka
szorstka
owłosiona
kanciasta
kolczasta
drobno brodawkowana
błyszcząca
żółte
zielone
niebieskie
czarne
brązowe
czerwone
fioletowe
białe
pomarańczowe
purpurowe
szare
koralowe
ciemne
sierpień
wrzesień
październik
listopad
megafanerofit
nanofanerofit
chamefit zdrewnialy
chamefit zielny
hemikryptofit
geofit
hydrofit
helofit
terofit
geofit ryzomowy
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
równnoczesne z rozwojem liści
wyprzedzające rozwój liści
rozległy
płytki
gęsty
liczne odrośla
organ spichrzowy - cebula
krótkie kłącze
karpa
drobne cebulki przybyszowe
palowy
Korzenie podziemne
Korzenie czepne
drzewo
krzew
roślina wodna
roślina trująca
roślina lecznicza
roślina jadalna
krzewinka
roślina miododajna
roślina barwierska
pnącze
roślina ozdobna
roślina inwazyjna
roślina ekspansywna
chwast
roślina pionierska
roślina chroniona
roślina użytkowa
bylina
roślina pyłkodajna
roślina zimozielona
roślina górska
roślina nadwodna
roślina żywicielska
ścisła ochrona gatunkowa
częściowa ochrona gatunkowa
Polska Czerwona Księga Roślin
roślina reliktowa
roślina endemiczna
roślina jednoroczna
północna granica zasięgu
efemerofit
antropofit
kenofit
Czerwona lista roślin i grzybów Polski
roślina poduszkowata
oreofit (roślina wysokogórska)
roślina heliofilna
roślina mrozoodporna
kraj pochodzenia: Ameryka Północna
gatunek rodzimy
gatunek obcy
roślina uprawiana
roślina tworząca łany
roślina pospolita
krzew liściasty
roślina krótkowieczna
roślina arktyczno-alpejska
roślina rzadka
roślina cieniolubna
bylina cebulowa
roślina doniczkowa
roślina tropikalna
kraj pochodzenia: Indie
roślina wskaźnikowa
roślina kępiasta
pochodzenie: Azja wschodnia i północno wschodnia
geofit cebulkowy
pochodzenie: Europa Południowa
pochodzenie: Afryka Północna
pochodzenie: Azja Zachodnia
roślina darniowa
Surowiec zielarski
Gatunek monotypowy
roślina nektarodajna
nie występuje w Polsce w stanie naturalnym
formy zdziczałe
pochodzenie: rejon śródziemnomorski
roślina przyprawowa
roślina długowieczna
trawa
NT – gatunek bliski zagrożenia
Gatunek silnie zmienny
wymaga ochrony czynnej
CR–krytycznie zagrożony
gatunek Wymieniony w Konwencji Berneńskiej
Gatunek bardzo rzadki
roślina dwuletnia
Mieszaniec
Roślina dwuletnia
Roślina azotolubna
roślina pastewna
roślina bagienna
roślina szuwarowa
sukulent
roślina wapieniolubna
roślina okrywowa
Hygrofit
Endemit karpacki
zdziczała
szarobrązowa
szara
zielonkawa
popielata
błyszczącobrązowa
brunatna
chropowata
gładka
błyszcząca
poziome przetchlinki
jasne przetchlinki
białawe pionowe przetchlinki
cienka
pionowe
kora z przetchlinkami
poniżej 4mm
kuliste
kuliste
żebrowane
gładkie
szorstkie
spłaszczone
tarczowate
trójgraniaste
żółte
brązowe
czarne
brunatne
jasnobrązowe
antropochoria
myrmekochoria
hydrochoria
anemochoria
stożkowa
miotlasto rozszerzona
szeroka
pień wielokrotny
wachlarzowata
gęsto ulistniona
kora z przetchlinkami
żółtawy
wiatropylność
owadopylność
samopylność
kwiat promienisty
kwiat grzbiecisty
kwiat motylkowy
symetria talerzykowata
symetria beczułkowata
symetria dzwonkowata
symetria lejkowata
symetria rurkowata
symetria kółkowa
grzbiecista, wargowa
grzbiecista, języczkowata (5-ząbkowa)
grzbiecista, nibyjęzyczkowata (3-ząbkowa)
grzbiecista, jednowargowa
grzbiecista, motylkowata
grzbiecista, hełmowata
grzbiecista, z ostrogą
kwiat asymetryczny
trąbkowata
płatki białe
płatki różowe
płatki czerwone
płatki fioletowe
płatki niebieskie
płatki żółte
płatki zielone
płatki brązowe
płatki pomarańczowe
płatki purpurowe
płatki brudnobiałe
płatki kremowe
płatki liliowe
płatki szafirowe
płatki zielonkawe
płatki szkarłatne
płatki żółtawe
płatki łososiowe
płatki amarantowe
ciemnożółte
bladoliliowe
szafirowe
bladoróżowe
połyskujące
wielobarwne
ciemnoniebieskofioletowe
fioletowo-czerwone
złotożółte
silny i przyjemny
miły i przyjemny zapach
dzwonkowaty
lejkowaty
zrosłodziałkowy
działki kielicha trójkątne
działki owłosione
wydłużony
pięciodzielny
działki z włoskami haczykowatymi
działki równowąskie
działki zakończone ostrym dzióbkiem
działek 5
6-ząbkowe
pręcikowy
słupkowy
obupłciowy
kwiaty przedprątne
tak
roślina jednopienna
roślina dwupienna
dwudzielne
tarczowate
trójdzielne
słupek jeden
trójpostaciowa różnosłupkowość
kieliszek (pod kielichem)
podkwiatki
przysadki
okrywy koszyczków
podsadki dwie naprzeciwległe
okrywa
6-ząbkowe
korona o płatkach zrośnietych
korona o płatkach wolnych
kwiaty zwisające
kwiatostan
baldachy
kwiat złożony
koszyczek
baldachogrono
grono
sierpik
wiecha
podbaldachy
kłos
kolba
kotka
główka
wiecha złożona
grono złożone
kłos złożony
baldach złożony
skrętek
wierzchotkowata dwuramienna
wierzchotkowata wieloramienna
na długich szypułkach
na szczycie łodygi
na długich i owłosionych szypułkach
przykoronek
szypułki nagie
na krótkich szypułkach w kątach przysadek
płatki zrośnięte w nasadzie
na wzniesionych szypułkach,
płatki podłużnie eliptyczne
Kwiaty po (1)3-10
płatki podłużne i tępe
kwiaty duże
na długich szypułkach
rurka korony żółta
gwiazdkowa
na krótkich szypułkach
szypułki jednokwiatowe
szypułki jednokwiatowe
płatki odwrotnie jajowate
płatki na szczycie wycięte
płatki trzy i mniej
płatki cztery
płatków pięć
płatków sześć i więcej
jednakowej długości
pylniki fioletowe
4
5 pręcików przyrośniętych do rurki korony
6
pylniki żółtozielone
3
pylniki eliptyczne
pylniki purpurowobrunatne
5
12
Cl.. Querco-Fagetea
Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 lasy łęgowe
Potametum acutifolii Segal 1961
(klasa) Cl. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950 nitrofilne zbiorowiska porębowe
(rząd) O. Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975 nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych
(rząd) O. Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928 zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych
(klasa) Cl. Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary
(zespół) Ass. Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 szuwar skrzypowy
(związek) All. Magnocaricion Koch 1926 szuwary wielkoturzycowe
(zespół) Ass. Iridetum pseudacori Eggler 1933 szuwar kosaćcowy
(związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów
Cl. Nymphaeion - zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni (3150)
(zespół) Ass. Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977. zespół grążela i grzybieni białych (zbiorowisko „lilii wodnych”).
Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych
Podszyt lasów liściastych
Bory mieszane
Wilgotne lasy i zarośla
Brzegi wód
Tereny podmokłe i zabagnione
Lasy liściaste
Polany leśne
Pastwiska
Zbiorowiska nadrzeczne
Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne
Mokre łąki, pastwiska i miedze
Słoneczne łąki i murawy
Skraje lasów
Pobocza dróg, ścieżki
Lasy iglaste i liściaste
Widne lasy, zarośla i zręby
Buczyny
Grądy
Łęgi
Wzgórza i pagórki
Przy drogach i torach kolejowych
Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne
Gleby suche i piaszczyste
Górskie łąki i hale
Regiel dolny
Regiel górny
Piętro kosodrzewiny
Ziołorośla górskie
Piętro halne
cieniste, mszyste lasy
tereny podmokłe
gleby zasobne w azot
zadrzewienia śródpolne
nieużytki
piętro alpejskie i subniwalne
wyleżyska śnieżne
skały granitowe
cieniste lasy i zarośla
suche murawy
miejsca nasłonecznione
lasy mieszane
gleby wapienne
zagajniki
gleby zasobne w wapń
pradoliny większych rzek
płytkie, mezotroficzne wody stojące
wodach o zakłóconej równowadze ekologicznej
łąki
źródliska
załomy skalne
torfowiska
Szuwary
wysokogórskie traworośla
Borówczyska
przybrzeżne strefy jezior
starorzecza
miejsca kamieniste i słoneczne
gleby piaszczysto-gliniaste i żwirowe
sok mleczny
biała żywica
do kostki (0 < x < 15 cm)
od kostki do kolana (15< x <60 cm)
od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
wyższa od człowieka (> 200 cm)
do 120 cm wysokości
50 - 150 cm
łodyga pełzająca
łodyga trójkanciasta
łodyga czterokanciasta
łodyga gałęzista
łodyga szorstka
łodyga owłosiona
łodyga żebrowana
łodyga gładka
łodyga kolczasta
łodyga wzniesiona
łodyga prosta
łodyga omszona
pusta w środku
obła
płożące się podziemne pędy
nierozgałęziona
zielona
słabo rozgałęziona
kłącza podziemne
bezlistna
pojedyncza
nierozgałęziona
pełzające kłącza
prosta
częściowo zdrewniała
naga
silnie spłaszczona
z jednym kwiatem
ciernie
pokładająca się
mięsista
soczysta
gęsto ulistniona
dęta
zielona
kanał powietrzny
kłącze poziomo rosnące w mule dennym
podnosząca się
gruba
lekko owłosiona
zapach aromatyczny
zapach czosnkowy
zapach nieprzyjemny
długopędy silnie ociernione
jesienią krwistoczerwono nabiegła
Młode młode pędy okrągłe w przekroju
młode pędy cienkie
młode pędy pokryte ciemnymi, szczeciniastymi włoskami
młode pędy pokryte gruczołkami
nagie
całkowicie zanurzone
liczne
cienkie
Młode pędy szaro owłosione
pędy kwiatostanowe czerwonawe
wijące się
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
Zarodni więcej jak 15
tępy kłos zarodnionośny na szczycie pędu płodnego
anemochoria
całobrzegi
piłkowany
karbowany
ząbkowany
falisty
orzęsiony
podwójnie piłkowany
gruczołkowaty
karbowanopiłkowany
grubo piłkowany
owłosiony
mięsisty
szeroki
krótki
liście siedzące
w dole nabiegły czerwonawobrązowo
długi
zielona
żółta
brunatniejące
żółtawa
pierzastodzielne
dłoniastodzielne
1-2× pierzasta
równoległe
pierzaste
3 nerwowe
Nerw główny otoczony komórkami powietrznymi
Odcinki części płonnej z niewyraźną żyłką środkową
sercowata
z uszkami
ostre
szerokojajowate
zaokrąglone
liście sercowate
liście jajowate
liście okrągłe
liście lancetowate
liście nerkowate
liście wąskie i wydłużone
liście najszersze w połowie długości
liście najszersze przy końcu
liście najszersze przy nasadzie
igły
bez zielonych liści
liście szpilkowate
liście równowąske
liście eliptycznolancetowate
liście eliptyczne
liście romboidalne
liście trójkątne
liście odwrotnie jajowate
liście klinowate
liście łopatkowate
liście odwrotnie sercowate
liście strzałkowate
liście oszczepowate
skórzaste
połyskujące
mięsiste
okrągławe
okrągławe
miękkie i delikatne w dotyku
z góry lekko pomarszczone
nagie z obu stron
podługowatolancetowate
jajowato-lancetowate
bardzo duże
silny nalot woskowy
sercowate
tylko dwa liście
sercowatojajowate
Nerwy na spodzie blaszki wystające,
zimozielone
obejmujące łodygę
lekko zwisające
opadające na zimę
wąskojajowate
liść odziomkowy szeroki
Liście roślin płonnych nitkowate
młode liście zawsze pięciokątne
równowąskolancetowate
zanurzone
szczeciniaste
Płonna część liścia w zarysie jajowata
zmienne
szorstkie
równowąskomieczowate
odcinki ostatniego rzędu równowąskolancetowate
bardzo małe (do 1 cm)
podłużniesercowate
od spodu drobno owłosione
lirowate
młode pajęczynowato owłosione
pofałdowane
jasnozielone
żywozielone
ciemnozielone
szarozielone
niebieskozielone
purpurowe
wielobarwne
sinozielony
spodnia strona szarozielona
purpurowo nabiegłe
zielone
matowozielone
srebrzysto nabiegłe
liść prosty
nieparzyście pierzastozłożony
nitkowate
otwarte
silnie powycinane
kieliszek (pod kielichem)
podkwiatki
przysadki
okrywy koszyczków
podsadki dwie naprzeciwległe
okrywa
6-ząbkowe
liście skrętoległe
naprzeciwległe
okółkowe
naprzemianległe
liście owłosione
ogonek liściowy obecny
bezogonkowe
u dołu łodygi lub odziomkowe
wcinane (wrębne, sieczne i klapowane)
ząbkowany
karbowany
całobrzegie
piłkowane
liście pierzaste
dłoniastodzielne
kolczasto-ząbkowane
liście różyczkowe
tylko dwa liście
ogonek liściowy długi
liść odziomkowy jeden
liście łodygowe 2
1-2 liście
Liść podzielony w górnej połowie na część płonną i płodną
Odcinki części płonnej w 2-5 parach
Pochwy liściowe otulają łodygę w węzłach
Pochwy liściowe przylegające, wybiegają w czarne trójkątne ząbki
unoszących się na powierzchni wody
zielonobrązowe
zielonkawe
zimujące pąki śpiące (turiony)
tępy
ostry
zaostrzony
kapturkowaty

 
  1. Wybierz cechy rośliny z menu powyżej.
  2. Im więcej wybranych cech, tym większe szanse znalezienia właściwej rośliny.
  3. Przesuwaj ekran do dołu strony w poszukiwaniu roślin. Kolejne wyniki będą ładowały się po kliknięciu linka Więcej na dole strony.
    • Każdy wynik wyświetla się z ilością zgodnych cech, np. oznacza, że dana roślina posiada dwie z sześciu wybranych przez Ciebie cech.
    • Każdy wynik można usunąć z listy wyników, klikając w . Tym sposobem można odrzucić pozycje zdecydowanie nie pasujące do oznaczanej rośliny.
    • Pasek na dole okna umożliwia wyświetlenie i usunięcie poprzednio wybranych cech oraz szybkie przemieszczanie się po stronie wyszukiwania.
  4. Klikając w zdjęcie rośliny wyświetlą się dodatkowe zdjęcia wraz z opisem tekstowym oraz przycisk umożliwiający przejście do pełnej strony danej rośliny.
Więcej